Beskyttelse af privatliv

Beskyttelsen af dit privatliv er altafgørende. Denne fortrolighedspolitik opsummerer beskyttelsen og anvendelsen af alle personlige oplysninger du kan give til os, når du bruger vores mobile bestillings-applikation eller vores bestillings-hjemmeside (herefter fællesbenævnt ”Tjenesten”). EU's generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”) giver endvidere større gennemskuelighed og kontrol i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger.

Denne fortrolighedspolitik gælder for din brug af Tjenesten uanset kontekst, hvad enten dette sker via digitale mobilløsninger - herunder (men ikke begrænset til) mobil, tablet eller andet udstyr/teknologi (”Enheder”).

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger

Restauranten er dataansvarlig for dine personoplysninger (herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail og andre data, som kan identificere dig - samlet defineret som "Personoplysninger"), som du giver i forbindelse med køb af varer (som defineret i "Vilkår og betingelser”) gennem Tjenesten. I det følgende er udtrykkene ”vi”, ”os” eller ”vores” tiltænkt som referencer til restauranten.

Vores oplysninger og kontaktoplysninger findes på vores hjemmeside og/eller via Tjenesten.

Vi udliciterer Tjenesten til OrderYOYO ApS (”OrderYOYO”). Som følge deraf fungerer OrderYOYO som databehandler på vegne af udtrykkelige instruktioner givet af os. Disse instruktioner er som samlet enhed kontrolleret af en separat aftale om databeskyttelse.

Hvilke oplysninger indsamler vi

Vi indsamler, bruger, videregiver og behandler personoplysninger - som beskrevet i denne fortrolighedspolitik - med det formål at kontrollere og forbedre Tjenesten samt vores virksomhed.

Oplysningskategori Specifik oplysningstype
Kontaktinformation Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
Transaktionsoplysninger Ordredata, købshistorik, betalingsoplysninger, betalingskort-oplysninger
Markedsføring Samtykke til markedsføringsformål, enhedspoletter
Cookies Du kan finde en omfattende liste i Cookie-politikken
Sociale medier Navn, e-mailadresse

Hvordan og hvorfor vi bruger dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger:

 • For at administrere dine ordrer og levere vores Tjeneste til dig
 • For at tilpasse og forbedre din kundeoplevelse

Vi kan bruge dine oplysninger til at fortælle dig om vores andre produkter og tjenester (såsom kuponer og tilbud), som kan være af interesse for dig - herunder tjenester, der kan være genstand for direkte markedsføring. Vi kan i denne forbindelse kontakte dig via SMS, e-mail eller tilbud i appen, samt hvis du anvender vores mobilapp via push-beskeder. Det er altid op til dig, om du fortsat ønsker at modtage markedsføringsmaterialer og opdateringer.

Beskyttelsen af oplysninger kræver, at vi overholder retsgrundlaget derfor, når vi behandler dine personoplysninger. Således er vores retsgrundlag for behandlingen den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR"), artikel 6(1)(b).

I nogle tilfælde kan vi være afhængige af dit samtykke i forbindelse med anvendelsen af nogle af dine personoplysninger. Dette er eksempelvis tilfældet, når du selv vælger at modtage reklametilbud. I forlængelse af dette er lovgrundlaget for en sådan behandling den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR"), artikel 6(1)(a), idet du giver dit samtykke hertil. Du kan altid trække dit samtykke tilbage med henvisning til de instruktioner og retningslinjer, der gælder for brug af Tjenesten. Yderligere oplysninger gives i det følgende afsnit.

Endeligt kan vi anonymisere dine personoplysninger ved at ekskludere information der knytter oplysningerne direkte til dig. Som følge heraf er vores brug af anonymiserede oplysninger ikke underlagt denne fortrolighedspolitik.

Frameldelse

Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne oplysninger, kan du administrere dine præferencer for markedsførings-kommunikation via e-mail og SMS ved at gå til "Min profil"-siden. Alternativt kan du fravælge denne kommunikation ved hjælp af funktionen for afmelding i selve markedsføringsmaterialet (eksempelvis ved at klikke på linket for afmelding i bunden af en e-mail eller ved at sende en SMS i henhold til vores instruktioner).

For at styre push-beskeder skal du gå til din telefon eller tablets side for indstillinger og ændre indstillingerne for push-beskeder. Hvis du slår push-beskeder fra, vil du ikke længere modtage opdateringer om dine ordrer via push.

Hvor længe lagres dine personoplysninger?

Vi lagrer dine personoplysninger så længe, du har en konto hos os, eller så længe, det kræves, for at kunne levere Tjenesten til dig. Vi vil også lagre og anvende dine personoplysninger som nødvendigt i henhold til overholdelsen af vores lovmæssige forpligtelser eller håndhævelsen af vores aftaler. Inaktive konti anonymiseres efter 18 måneder, og som følge deraf vil disse herefter ikke falde ind under betegnelsen 'Personoplysninger'.

Du kontrollerer dine oplysninger

Du har særlige rettigheder, som hjælper dig med kontrollere dine personoplysninger, og vi ønsker at gøre det nemt for dig at udøve disse rettigheder:

Ret til adgang Hvis du spørger os, vil vi bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, og såfremt vi gør dette, vil vi give dig en kopi af disse.
Ret til berigtigelse Hvis dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at bede om, at vi korrigerer eller fuldender dem.
Ret til sletning samt ret til begrænsning af behandling Under visse omstændigheder kan du bede os om at slette oplysningerne eller begrænse brugen af disse.
Ret til dataportabilitet Du har ret til at få de personoplysninger, vi behandler om dig, udleveret i et struktureret, alment brugt og maskin-læsbart format samt at anvende dette andetsteds.
Ret til indsigelse samt tilbagetrækning af samtykke Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brug af dine oplysninger til direkte markedsføring. Se det foregående afsnit for flere detaljer om, hvordan du kan fravælge markedsføring.
Klageret Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til følgende danske tilsynsmyndighed:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Skriv venligst en mail til privacy@orderyoyo.com hvis du ønsker at udøve nogen af de rettigheder der er nævnt ovenfor. Hvis du kontakter os, bedes du forklare årsagen til din anmodning og den ønskede handling. Vær opmærksom på, at du kan opdatere dine oplysninger samt slette din konto permanent via din profil.

For at beskytte dine oplysninger skal vi bede dig bekræfte din identitet. Det vil derfor være praktisk, hvis du kontakter os via en e-mailadresse, der er knyttet til din profil konto, og/eller inkluderer en henvisning til et ordrenummer.

Ydermere er enhver kommentar om årsagen til, hvorfor du ønsker at få udleveret dine oplysninger elektronisk, samt hvordan du planlægger at anvende disse, påskønnet. Dette er en ny dataoplysningsrettighed, og vi vil gerne finde ud af, hvordan vi kan videregive dine data elektronisk på en for dig bekvem måde. Bemærk venligst, at dette er ikke obligatorisk, og det vil ikke påvirke den måde, hvorpå vi behandler din anmodning, omend det vil være til hjælp for vores fremtidige planlægning.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til fastholdelse af et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til de risici, behandlingen af data indebærer - især i form af hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, ubeføjet videregivelse af eller adgang til transmitterede personoplysninger, der er opbevaret eller på anden måde behandlet - under hensyntagen til vores aktuelle tekniske formåen, udgifterne til gennemførelsen og arten af samt omfanget, konteksten og formålet for behandlingen såvel som riskoen for varierende sandsynlighed for/omfang af individers rettigheder og friheder. Adgang til personoplysninger er begrænset til autoriseret personale, der har en legitimt forretningsmæssigt formål i forbindelse med adgangen til dine personoplysninger. I tilfælde af et brud på datasikkerheden forpligter vi os til at håndtere dette på en hensigtsmæssig og rettidig måde.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller mobilenhed, og hentes derfra ved efterfølgende besøg. OrderYOYO bruger cookies til at forbedre og lette dit besøg. Vi bruger ikke cookies til at gemme personoplysninger. Du kan indstille din enhed til at acceptere eller afvise sporingsfunktioner via indstillingerne på denne. Bemærk dog, at hvis du gør dette, vil du muligvis ikke kunne bruge visse dele af Tjenesten.

Der findes to forskellige typer cookies: permanente og midlertidige (sessionsbegrænsede cookies). Permanente cookies gemmes som en fil på din computer eller mobil i en periode på højst 12 måneder. Sessionsbegrænsede cookies er midlertidige og forsvinder, når du lukker sessionen i browseren.

Vi bruger tredjeparts-cookies til indsamling af statistik i samlet form ved hjælp af analyseværktøjer såsom Google Analytics. Både permanente og midlertidige cookies (sessionsbegrænsede) anvendes. Permanente cookies gemmes på din computer eller mobilenhed i en periode på højst 24 måneder.

Hvilke typer af cookies burger vi? Læs mere.

Deling af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af Tjenesten til dig, kan vi dele dine personoplysninger med følgende virksomheder:

Virksomhedens navn Kort beskrivelse
Microsoft Ireland Operations Ltd. Cloud computing, lagring og behandling
Braintree Ltd. Betalingsmægler
Agillic ApS Markedsføringsværktøj til direkte markedsføring
MessageBird B.V. SMS-markedsføring og SMS-servicemeddelelser
Evercall ApS Viderestillings-system
SendGrid, Inc. E-mailservice
KL Transport ApS Levering
On the Run ApS Levering

Desuden kan vi dele personoplysninger med enhver retshåndhævende eller regulerende instans, statslig myndighed eller anden tredjepart i de tilfælde, hvor vi vurderer, at videregivelsen er nødvendig som følge af gældende love samt regulativer, til udøvelse, stadfæstelse eller forsvar af vores lovmæssige rettigheder eller for at beskytte dine eller andre personers vitale interesser

Sådan kan du kontakte os

Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler til denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os

 • ved at skrive til os på følgende adresse:
  OrderYOYO ApS
  Masnedøgade 26
  2100 København Ø
  Danmark
 • via e-mail på: privacy@orderyoyo.com
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at fortsætte accepterer du brug af cookies.